VLASTNÍ TVORBA


"Hltám každou entitu tvořivého procesu, kdy se při něm odkrývají další a další souvislosti a já jsem součásti celku..."