křehký

BLOG

Vítejte na mém blogu.

#krehkerozhovory

#krehketema

Tento blog věnuji především těm, kdo se zajímají o ženskou duši. Impulzem pro vznik blogu byla má tvořivost a prožitek s ní spojený. Zajímala jsem se o to, zda ženy z jiných profesí, které jdou za svým srdcem a plní si sny, zažívají něco podobného.
Nyní pociťuji, že je tu prostor pro všechny ženy napříč obory a je jedno, jestli už svého snu dosáhly. Nejcennější je pro mě vědomí toho, že se vydaly na cestu sebepoznání a důvěry v sebe sama.

Děkuji všem ženám, že mi daly důvěru a mohla jsem je vyfotit, tak jak je vidím já. Největším darem je pro mě zachytit jejich spokojenost, sílu i křehkost v plné kráse.

Věřím, že pro spousty z Vás mohou být rozhovory inspirativní..

Sledujte mě také na instagramu:

@krehkebytosti

Křehké bytosti - portréty žen zde.